Speeltuin de Wiebert

De groenste speeltuin van Uden!

Nieuws


Toegankelijkheid 2018Toegankelijkheid 2018
Dinsdag 2 januari 2018 om 19:09

 Steun voor speeltuin de Wiebert

Het plan om de aanpak toegankelijkheid van de speeltuin te realiseren is klaar en we verwachten begin 2018 van start te kunnen gaan met de werkzaamheden. We streven er naar bij de opening van het nieuwe seizoen van speeltuin de Wiebert alle werkzaamheden te hebben afgerond.
Met het oog op een inclusieve samenleving, zetten we in Uden meteen een grote stap omdat het dan mogelijk wordt voor kinderen met en zonder beperking samen te spelen, te lachen en te huilen. 
Wij zijn trots op dit resultaat.
Onderstaande instellingen hebben hun medewerking toegezegd:
 wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent dat je onderdeel bent van een groter geheel, dat je een plek hebt, erkenning krijgt, jezelf kunt ontwikkelen en zelf een bijdrage levert aan de samenleving.
    Een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en kinderen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen ? dat is waar NSGK zich voor inzet. We doen dat voor kinderen en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap. Jaarlijks steunt NSGK vele projecten van andere organisaties: van aangepaste speelplaatsen tot kleinschalige woonvormen, van speciale vakanties tot cultuurprojecten, en van voorlichting tot stageplaatsen.
 De projecten die Kansfonds steunt zijn altijd gericht op kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen met de samenleving. Om welke reden ook. Ze hebben geen contacten met anderen in de buurt. Ze leven in armoede. Ze hebben geen veilig thuis meer of zijn slachtoffer van geweld. Ze worden ernstig beperkt door een handicap. Of worstelen met veel problemen tegelijkertijd. Een aantal doelgroepen heeft onze speciale aandacht.
      Fonds Franciscus – op de bres voor inloophuizen Kansfonds is 60 jaar geleden opgericht om te voorkomen dat kwetsbare mensen buitengesloten raken. Het katholiek sociaal denken is daarbij altijd ons kompas geweest. In dit jubileumjaar leidt dat kompas ons naar een groep mensen die extra kwetsbaar dreigt te worden. Als gebaar aan hen en de samenleving, introduceert Kansfonds een speciaal fonds op naam: Fonds Franciscus. We gebruiken het lustrumjaar om dit fonds samen met u verder handen en voeten te geven.
 Het doel is om speeltuin De Wiebert zodanig aan te passen, dat deze ook goed toegankelijk wordt voor kinderen met een beperking. Tevens ontstaat er een plek waar kinderen mèt en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten en al vroeg leren samen te leven.
   Stinafo zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Veel van hen krijgen helaas niet de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, zelfs in een ontwikkeld land als Nederland. Dat komt omdat regelgeving en het werk van instanties vaak niet goed op elkaar aansluit en er minder geld vanuit de overheid beschikbaar is. Stinafo wil deze jongeren een eerlijke kans geven.!
 
Bedankt alle fondsen. Mooi resultaat voor elke kind.
 
 
 
«  Nieuws overzicht..