Geschiedenis

De eerste toestellen bestonden uit metaal. Die werden vervaardigd door leerlingen van de LTS St. Eloy. De naam voor de speeltuin werd De Wiebert, ontleend aan het gebouwtje dat er toen stond en dat leerlingen van de LTS in 1963 gebouwd hadden met houten bouwelementen in de vorm van een wiebertje.

 

Leden door de jaren heen
In de eerste jaren woonde er veel gezinnen met kinderen in de wijk Hoevenseveld. Gemiddeld waren er 450 kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar lid van de speeltuinvereniging.

 

Vanaf de LTS ging de tocht via de Maatsestraat- Valkenburgstraat-Allertstraat naar “de Schalm “. Ook werd op zaterdagmiddag in de Pius X-school een film gedraaid. Kindercarnaval werd gehouden in “De Schalm“, een jeugdhuis voor diverse verenigingen in de jaren ’60 en ´70. De stichting Pius X is in 2010 opgeheven. Ook speeltuin De Wiebert maakte van De Schalm gebruik voor hun activiteiten

.

Activiteiten door de jaren heen
Jaarlijks deed men mee aan de Avondvierdaagse. Elke twee weken werd er een kienavond georganiseerd in De Schalm. De opbrengst was bestemd voor de jeugd. Ook de speeltuinvereniging deed hieraan mee. Zo kregen zij extra inkomsten van het kiencomité. In de wintermaanden was er een bingomiddag of een spelletjesmiddag. Traditiegetrouw werd er met Pasen naar paaseieren gezocht.

 

Gemeente en de speeltuinvereniging
Er werd elk jaar subsidie aangevraagd voor de activiteiten en de exploitatie van de speeltuin. Op 8 maart 1977 nodigde de gemeente alle besturen van de bestaande speeltuinen uit voor een bijeenkomst. Men wilde van gedachten wisselen over de functie en het (ook toekomstig) functioneren van de speeltuinen. In 1987 kwam de gemeente met bezuinigingen voor het speeltuinwerk. Er werd een huurovereenkomst vastgelegd voor gebruik van de grond. In de jaren 1990 is er veel gesproken over veiligheid van speeltoestellen, ook landeijk.

 

In 1995 werd er een speeltoestel aangekocht waar ook motorisch gehandicapte kinderen in kunnen zitten en waarmee gespeeld kon worden door meerdere kinderen. In 1997 werd het ‘’Attractiebesluit voor speeltuinen“ aangenomen in Den Haag. Het bestuur stond toen voor een grote uitdaging: behouden van de speeltuin of sluiten. Het bestuur besloot om door te gaan. Door de inzet van vrijwilligers en met behulp van sponsoring en de gemeente heeft er in 2002 een renovatie plaats gevonden op het gebied van veiligheid.

 

In 2009 schreef de gemeente een notitie “inrichting speelruimte”. In deze notitie werd speeltuin De Wiebert omschreven als een speeltuin voor iedereen, dus niet wijkgebonden. In 2012 is het subsidiestelsel herzien. In 2013 en 2014 is er niet veel veranderd. In 2014 is er wel groot onderhoud uitgevoerd voor € 5.697,00.

Renovatie door de jaren heen
In het begin, maar ook in de jaren daarna, is er veel overleg geweest met de gemeente. Er dienden nog heel wat speeltoestellen aangekocht te worden. Tevens diende het bestuur ervoor te zorgen dat alles in goede banen verliep.

In 1978 vond er een renovatie plaats, omdat de oude toestellen niet meer uitdagend genoeg waren voor de jeugd. Tevens werd er een grote zandbak aangelegd door de gemeente. In 1984 werden plannen gemaakt voor een grote renovatie. In 1986 was die gereed, wat tegelijk werd gevierd met het 20-jarig bestaan. Burgemeester Schampers was op deze dag aanwezig, om beide feiten mee te vieren.

In de jaren daarna zijn er nog diverse aanpassingen uitgevoerd. Vanaf 2002 is er veel veranderd in de speeltuin. Ook is er vanaf 2002 veel meer gedaan met speeltoestellen voor het motorisch gehandicapte kind. In 2009 werden wij als speeltuin genomineerd door het project Cohesie van Hendriks Coppelmans. Hierdoor konden wij weer een leuk speeltoestel plaatsen voor het gehandicapte kind.

Sindsdien is dit steeds belangrijker geworden in de maatschappij. Steeds meer dient de speeltuin op eigen benen te staan. Dus fondsen benaderen voor sponsoring. Dit heeft ook een positieve uitwerking gehad. Genomineerd geweest bij de Rabobank en een jaar lang op de toonbank gestaan bij Specsavers. Zo hebben wij de speeltuin kunnen runnen zoals die nu is.

Bestuur en oppas gedurende 50 jaar
Er zijn diverse personen geweest die plaats hebben gehad in het bestuur van speeltuin De Wiebert. Ook zijn er al bestuursleden overleden. Ze hebben zich allemaal altijd voor 100% ingezet voor het spelende kind.

In die 50 jaar zijn er ook veel oppasmoeders of oppasvaders geweest of oma’s en opa’s of oudere jeugd. De een een jaartje en de ander meerdere jaren, tot wel 30 jaar. In deze 50 jaar zijn er ook veel kinderen geweest. Tegenwoordig komen kinderen binnen met mobieltjes en ouders met een iPad. Dit was zeker in de eerste 30 jaar niet zo. Maar nog steeds komen kinderen hun verdriet of blijdschap vertellen bij de oppas. In die 50 jaar zit daar geen verschil in, wat voor cultuur ook. Als een kind iets kwijt wil, vertellen ze het gewoon.